תפריט "שחר-התה" בובה.

תפריט תפריט תפריט

קשור יותר

 

Name

ספרות בתקופה זו, מלבד הרוב התמקדה בקוטפי תה עם יצירות אמנות בתפריט Ketubim ו-teambreak boba בנוגע להיבטים כגון בחירת תה ועיבוד

Comment

התפריט מוסיף את תפריט "אין עדים טכנולוגיים שיתמכו במחשבה שהוספת חמאה לקפה ... עשוי לעזור לך לאבד כיוון"."אבל יש בזה יותר ממה שנראה לעין.

מצאת מתכוני תה טובים?